Go to content
Prospectus Subordinated Hybrid Capital Securities

Prospectus Subordinated Hybrid Capital Securities

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 20 jun 2012
Datum ontvangen document 20 jun 2012
Naam van de instelling RWE Aktiengesellschaft
Omschrijving van de transactie Prospectus Subordinated Hybrid Capital Securities
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 21 juli 2024