Go to content
€2,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

€2,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 12 apr 2012
Datum ontvangen document 12 apr 2012
Naam van de instelling BRE Finance France SA
Omschrijving van de transactie €2,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 13 april 2024