Go to content
U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note and Certificate Programme

U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note and Certificate Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 29 feb 2012
Datum ontvangen document 12 mei 2011
Naam van de instelling Citigroup Funding Inc.
Omschrijving van de transactie U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note and Certificate Programme
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 29 mei 2024