Go to content
Third Supplement to the EUR 60,000,000,000 Debt Issuance Programme

Third Supplement to the EUR 60,000,000,000 Debt Issuance Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 13 jan 2012
Datum ontvangen document 13 jan 2012
Naam van de instelling Bayerische Landesbank
Omschrijving van de transactie Third Supplement to the EUR 60,000,000,000 Debt Issuance Programme
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 20 mei 2024