Go to content
Third Supplement to the € 5,000,000,000 Debt Issuance Programme

Third Supplement to the € 5,000,000,000 Debt Issuance Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 21 dec 2011
Datum ontvangen document 21 dec 2011
Naam van de instelling MAN SE
Omschrijving van de transactie Third Supplement to the € 5,000,000,000 Debt Issuance Programme
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 23 mei 2024