Go to content
Supplement No. 1 to the Base Prospectus dated 16.11.2023 - SECURED CRYPTOCURRENCY LINKED

Supplement No. 1 to the Base Prospectus dated 16.11.2023 - SECURED CRYPTOCURRENCY LINKED

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 28 mei 2024
Datum ontvangen document 28 mei 2024
Naam van de instelling INVESCO DIGITAL MARKETS PLC
Omschrijving van de transactie Supplement No. 1 to the Base Prospectus dated 16.11.2023 - SECURED CRYPTOCURRENCY LINKED
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 13 juni 2024