Go to content
Securities Note - Express Securities, Twin Win Securities, Reverse Bonus Securities...

Securities Note - Express Securities, Twin Win Securities, Reverse Bonus Securities...

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 23 mei 2024
Datum ontvangen document 23 mei 2024
Naam van de instelling UBS AG
Omschrijving van de transactie Securities Note - Express Securities, Twin Win Securities, Reverse Bonus Securities...
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 15 juni 2024