Go to content
Supplement No. 3 SN Warrants dated 27.09.2023

Supplement No. 3 SN Warrants dated 27.09.2023

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 20 mrt 2024
Datum ontvangen document 20 mrt 2024
Naam van de instelling Société Générale Effekten GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement No. 3 SN Warrants dated 27.09.2023
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 20 mei 2024