Go to content
Prospectus Securities (issued in the form of Certificates or Notes, Series B-2 (Indices))

Prospectus Securities (issued in the form of Certificates or Notes, Series B-2 (Indices))

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 19 feb 2024
Datum ontvangen document 19 feb 2024
Naam van de instelling Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Prospectus Securities (issued in the form of Certificates or Notes, Series B-2 (Indices))
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 24 mei 2024