Go to content
Supplement No. 8 z. BP v. 03.02.2023 - Securities (issued in the form of Certificates, Notes or Warrants)

Supplement No. 8 z. BP v. 03.02.2023 - Securities (issued in the form of Certificates, Notes or Warrants)

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 25 jan 2024
Datum ontvangen document 25 jan 2024
Naam van de instelling Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement No. 8 z. BP v. 03.02.2023 - Securities (issued in the form of Certificates, Notes or Warrants)
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 19 mei 2024