Go to content
Nieuws 16/05/24

Interpretatie van actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen

Vanaf 1 juli 2024 zijn adviseurs en bemiddelaars verplicht om consumenten actief te informeren over het bedrag van de afsluit- en doorlopende provisie bij particuliere schadeverzekeringen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil de sector met een interpretatie meer duidelijkheid geven over deze actieve provisietransparantie. Wij geven hiermee antwoord op veelgestelde implementatievragen.

In het kort

• AFM visie op nieuwe regelgeving
• Toezicht gericht op doel actieve provisietransparantie

AFM-visie op nieuwe regelgeving

Vanaf 1 juli 2024 treedt het Wijzigingsbesluit financiële markten 2023 in werking over actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen. De wetgever heeft als doel dat de consument zich bewust wordt van het feit dat provisie wordt betaald aan een adviseur en dat daar ook diensten van tegenover staan. 

Wij hebben veel gesproken met de sector en hebben begrip voor de vragen die er zijn en de belemmeringen die worden ervaren. Met onze interpretatie willen wij duidelijkheid geven over onze visie op de nieuwe regelgeving.

Toezicht gericht op doel actieve provisietransparantie 

Vanaf 1 juli 2024 hanteren wij als uitgangspunt voor ons toezicht het doel van de regelgeving. Dus is het voor de consument duidelijk welke dienstverlening hij kan verwachten en tegen welke prijs? En vindt hierover het goede gesprek plaats? Wij blijven in gesprek met de sector over de naleving van de regelgeving in de praktijk. Ook met het oog op de evaluatie die over drie jaar gaat plaatsvinden. 
 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.