Go to content
Nieuws 25/03/24

Caribisch Nederland: de hoogst toegelaten kredietvergoeding wordt verlaagd naar 21%

De hoogst toegelaten kredietvergoeding wordt per 1 april 2024 verlaagd naar 21%. De hoogste toegelaten kredietvergoeding is nu nog 22%. Een vorig jaar aangekondigde verlaging is later teruggetrokken. Nu wordt de verlaging alsnog doorgevoerd.

Uit het Besluit financiële markten BES volgt dat de maximale kredietvergoeding en de maximale vertragingsvergoeding worden vastgesteld bij ministeriële regeling. In de toelichting bij de desbetreffende regeling is het voornemen aangekondigd het maximum, afhankelijk van de verdere marktontwikkelingen, in volgende jaren in stappen te verlagen. In dat kader is het maximum met ingang van 1 januari 2020 verlaagd naar 22 procent. Per 1 april 2024 wordt het maximum verder verlaagd naar 21 procent.

Het sinds 1 januari 2020 geldende verlaagde maximum van 22 procent wordt goed nageleefd, heeft geen verstoring van de markt tot gevolg gehad en is effectief gebleken ter voorkoming van woekerrentes. De meeste kredietverlenende partijen hanteren nu al percentages die onder het maximum van 21 procent liggen.

Heeft u nog vragen?

Meer informatie vindt u in de Wijziging van de Regeling financiële markten BES 2012. Of stuur een mail naar: info@afm.nl.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.