Go to content
""
Nieuws 25/03/24

Effectiever toezicht door centralisering van financiële toezichtgegevens in Europa

Centraliseren van kapitaalmarktgegevens in Europa biedt talrijke voordelen, zoals efficiëntere regelgeving en meer transnationale samenwerking. In een vandaag gepresenteerde standpuntnota zet de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de belangrijkste redenen uiteen waarom het centraliseren van financiële toezichtgegevens in Europa gunstig zal uitpakken.
In een financieel landschap dat steeds meer gekenmerkt wordt door onderlinge verbondenheid maakt consolidering van kapitaalmarktgegevens het mogelijk om beter inzicht te krijgen in de risico's, waardoor tijdig gereageerd kan worden op nieuwe uitdagingen.

Voornaamste punten:
  1. Centraliseren van gegevens leidt tot efficiënter toezicht, betere transnationale samenwerking en beter inzicht in kapitaalmarktrisico's.
  2. Centraliseren van gegevens verbetert de efficiency van regelgevingsprocessen en zorgt ervoor dat regelgevende instanties minder afhankelijk zijn van complexe systemen.
  3. Voor doeltreffende centralisering moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals gecentraliseerde verstrekking en verwerking van gegevens, centraal gedefinieerde kwaliteitseisen voor gegevens, en centrale voorzieningen waar de bevoegde nationale instanties gegevens kunnen opvragen en analyseren.
  4. De AFM pleit voor een gefaseerde aanpak van dit centraliseringsproces, te beginnen met nieuwe gegevensstromen die voortvloeien uit nieuwe wetgeving en met bestaande gegevensstromen over grensoverschrijdende financiële producten, waarvoor geldt dat de kwaliteit en efficiency van deze bestaande gegevens aanzienlijk verbeterd kunnen worden met behulp van centrale verwerking en opslag.
  5. Centralisering van de rapportage van kapitaalmarkten in Europa zal de efficiency en compliance aanzienlijk doen toenemen voor instellingen die onder toezicht staan, terwijl tegelijkertijd het rapportageproces beter gestroomlijnd zal worden en de administratieve lasten zullen afnemen.


Effectiever toezicht

De AFM ziet aanzienlijke voordelen in het centraliseren van opslag en verwerking van gegevens op Europees niveau. Toezichthoudende instanties kunnen hun doelen effectiever bereiken als ze over een integrale dataset op Europees niveau beschikken. Centrale gegevensverzameling is tevens efficiënter, omdat er geen landelijke data-infrastructuur nodig is om gegevens te ontvangen en verwerken. Bovendien is er bij centralisering geen sprake meer van inefficiënte gegevensuitwisseling tussen regelgevende instanties. Het voordeel voor financiële instellingen is dat ze gegevens slechts op één plek hoeven in te dienen. Daarnaast profiteert een beter geïntegreerde Europese kapitaalmarkt van gegevensopslag op supranationaal Europees niveau.

Geïntegreerde Europese kapitaalmarktunie

Centraliseren van kapitaalmarktgegevens sluit nauw aan bij de doelen van de Kapitaalmarktunie (KMU) binnen de Europese Unie. In het kader van onze steun voor een beter geïntegreerde Europese kapitaalmarktunie (KMU) hebben de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs de volgende stappen gepresenteerd die nodig zijn om het juiste beleid vorm te gegeven en een concurrerende Europese kapitaalmarkt te creëren.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.