Go to content
""
Maatregel 08/02/24

AFM beboet Nxchange voor niet tijdig melden transacties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 februari 2024 een bestuurlijke boete van € 56.000 opgelegd aan Nxchange B.V. wegens overtreding van de transactierapportageverplichting. Als broker is Nxchange verplicht om transacties in beursgenoteerde financiële instrumenten zo spoedig mogelijk aan de AFM te melden. Om meldingen te kunnen doen moet een onderneming beschikken over een zogeheten LEI-code. Deze was bij Nxchange verlopen, waardoor gedurende ruim een maand haar meldingen werden geweigerd, en uiteindelijk te laat zijn gedaan. Nxchange heeft de boete geaccepteerd en de zaak is vereenvoudigd afgedaan.

In het kort

  • Belang transactierapportageverplichting
  • Transacties niet aan AFM gemeld door ontbreken geldige LEI-code
  • Basisbedrag van de boete sterk verlaagd
  • Boete met vereenvoudigde afdoening 

Belang transactierapportageverplichting 

Beleggingsondernemingen die transacties verrichten in beursgenoteerde financiële instrumenten zijn verplicht de gegevens over deze transacties zo spoedig mogelijk, uiterlijk de eerstvolgende werkdag te melden aan de AFM. De AFM gebruikt de gerapporteerde transacties voor de uitoefening van haar taak als toezichthouder op de financiële markten. De meldingen stellen de AFM in staat om inzicht te krijgen in het (transactie)gedrag en ontwikkelingen op deze markten. Daarbij kan marktmisbruik worden opgespoord. Het niet kunnen beschikken over transactiedata belemmert dit toezicht van de AFM.

Transacties niet aan AFM gemeld door ontbreken geldige LEI-code 

Doordat Nxchange haar Legal Entity Identifier (LEI-code) niet had verlengd, heeft zij gedurende ruim een maand, van begin maart tot begin april 2022, in totaal 92 uitgevoerde transacties in financiële instrumenten niet aan de AFM kunnen melden. Haar meldingen werden door het transactierapportagesysteem geweigerd. Nxchange ontving van de AFM vrijwel dagelijks feedbackbestanden waarin zij op de fout werd gewezen, maar deze bleven bij Nxchange onopgemerkt. 

Deze overtreding staat niet op zichzelf. Begin 2020 ontving Nxchange al een waarschuwingsbrief van de AFM wegens eenzelfde overtreding; in 2018 en 2019 had zij in totaal ruim 5.900 transacties te laat aan de AFM gemeld.

Basisbedrag van de boete sterk verlaagd

Voor overtreding van de transactierapportageverplichting geldt een wettelijk basisbedrag van € 500.000. De AFM heeft dit bedrag sterk verlaagd om drie redenen: de relatief geringe omvang van de overtreding, het feit dat Nxchange een kleinere onderneming is en de constructieve opstelling van Nxchange.
  

Boete met vereenvoudigde afdoening 

De AFM en Nxchange hebben deze boetezaak vereenvoudigd afgedaan, volgens de Procedure vereenvoudigde afdoening boetezaken AFM. Dit betekent dat Nxchange de overtreding erkent en de boete accepteert. Hiertegenover staat dat de AFM de boete van oorspronkelijk € 67.000 heeft verlaagd met 15% tot (na afronding) € 56.000 en volstaat met een verkort boetebesluit.

Het volledige besluit is beschikbaar in pdf.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.