Go to content
Artikel 24/04/24

Start onderzoek naar inrichting keuzebegeleiding  

We zijn gestart met een onderzoek naar de manier waarop pensioenuitvoerders keuzebegeleiding hebben ingericht. We beginnen met gesprekken. In een latere fase zullen we informatie opvragen bij pensioenuitvoerders en publiceren we een rapport met bevindingen. 
Keuzebegeleiding is een nieuwe norm in de Pensioenwet. Sinds 1 juli 2023 mogen (gewezen) deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden rekenen op adequate keuzebegeleiding. Deze norm geldt voor alle keuzes binnen de pensioenregeling, dus niet alleen rondom pensionering. Het inrichten van adequate keuzebegeleiding begint met het nadenken over hoe je jouw deelnemers in staat stelt passende keuzes te maken.

Waar we naar kijken

Dit jaar gaan we onderzoeken hoe pensioenuitvoerders zijn gekomen tot de inrichting van hun keuzebegeleiding. We kijken daarbij onder meer naar:
  • de inzichten die pensioenuitvoerders hebben over de relevante kenmerken van vaardigheden en behoeften van hun deelnemers bij het maken van pensioenkeuzes;
  • de wijze waarop deze inzichten zijn meegenomen bij de inrichting van de keuzebegeleiding;
  • de afwegingen die pensioenuitvoerders hebben gemaakt bij het inrichten van de keuzebegeleiding;
  • de besluitvorming rondom de inrichting van de keuzebegeleiding.

Informatieverzoek aan selecte groep pensioenuitvoerders

We zijn het onderzoek gestart met desktop-analyses en consumentenonderzoek. Ook spreken we met een aantal sectorpartijen. In de daaropvolgende fase zullen we een selectie van pensioenuitvoerders een informatieverzoek sturen. Als de aangeleverde informatie daartoe aanleiding geeft, gaan we met deze pensioenuitvoerders in gesprek.

Delen van bevindingen

Belangrijke inzichten uit ons onderzoek zullen we sectorbreed delen in een rapport en via een of meer rondetafels. Deze inzichten kunnen jullie gebruiken om te reflecteren op je eigen inrichting van de keuzebegeleiding en om die verder te verbeteren.

Vervolg

Vanaf volgend jaar gaan we een toezichtonderzoek doen naar de daadwerkelijke keuzebegeleiding door pensioenuitvoerders aan deelnemers. 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.