Go to content
gebruikersrisico's cryptoapps
Nieuws 09/04/24

Cryptoapps zijn nog niet ingericht in het belang van de klant

Gebruikers van cryptoapps worden gestuurd naar het regelmatig en gemakkelijk handelen in bepaalde crypto’s. Hierdoor bestaat het risico dat consumenten impulsieve beslissingen nemen en aankopen doen die niet geschikt zijn voor hen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de keuzeomgeving van apps van drie Nederlandse cryptodienstverleners. Wij moedigen cryptodienstverleners aan om hun apps meer in te richten in het belang van de klant.

In het kort

  • Sturing in cryptoapps kan leiden tot vaker en risicovoller handelen
  • Oproep aan cryptosector: kijk naar het belang van de klant
  • AFM vraagt in Europa aandacht voor online keuzeomgeving cryptoapp

 

Sturing in cryptoapps kan leiden tot vaker en risicovoller handelen

In 2023 hebben wij verkennend onderzoek gedaan naar de keuzeomgeving in apps van drie Nederlandse cryptodienstverleners, die samen het merendeel van de Nederlandse cryptobezitters bedienen. Ook is ter vergelijking gekeken naar een buitenlandse aanbieder. Er is gekeken naar de aanwezigheid van sturende elementen in cryptoapps die keuzes kunnen beïnvloeden. Het doel was om de potentiële risico’s voor consumenten in kaart te brengen.

De apps van alle drie dienstverleners bieden laagdrempelig toegang tot de cryptomarkt en stimuleren huidige gebruikers om hun vrienden uit te nodigen. Met als risico dat veel consumenten toetreden waarvoor crypto geen geschikt product is. In de apps worden gebruikers daarnaast op verschillende manieren gestuurd. Dit gebeurt zowel naar het snel en makkelijk doen van aankopen als naar het handelen in specifieke cryptotokens of het activeren van aanvullende diensten. Dit brengt het risico met zich mee dat consumenten keuzes maken die niet in hun eigen belang zijn. Ook wordt men aangespoord vaker te handelen door hun crypto real time in de gaten te houden en actief te blijven in de app. Het risico hiervan kan zijn dat consumenten vaker gaan handelen dan zij oorspronkelijk van plan waren.

Oproep aan cryptosector: kijk naar het belang van de klant

Op dit moment hebben wij nog geen mandaat waarmee we toezicht kunnen houden op cryptodienstverleners. Vanaf december 2024 geeft de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) ons handvatten om toezicht te houden op een deel van de risico’s voor consumenten op de cryptomarkt. Echter, niet alle risico’s worden met de inwerkingtreding van MiCAR opgelost. Ook onder MiCAR zullen wij zeer beperkt in staat zijn om te voorkomen dat er in cryptoapps sturing plaatsvindt die niet in het belang van de klant is. Wij moedigen cryptodienstverleners daarom aan om zelf te werken aan de volwassenheid van hun sector en de keuzeomgeving van hun apps in te richten in het belang van de klant.

Het blijft belangrijk dat consumenten die actief zijn op de cryptomarkt, zelf alert zijn. Cryptoactiva blijven, ook onder MiCAR, zeer risicovolle producten die slechts voor een kleine groep geschikt lijken.

AFM vraagt aandacht in Europa voor online keuzeomgeving cryptoapps

Wij zullen dit rapport delen met Europese toezichthouders en beleidsmakers. Wij willen hiermee het consumentenbelang van een zorgvuldig ingerichte keuzeomgeving bij cryptoapps onder de aandacht brengen. Wij gaan het gesprek hierover stimuleren in aanloop naar de evaluatie en uitbreiding van MiCAR.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.