Go to content
""
Nieuws 11/04/24

Consultatie herziene Beleidsregel Informatieverstrekking

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert de aanpassing van de beleidsregel Informatieverstrekking. De aanleiding hiervoor zijn nieuwe interpretaties van een aantal wettelijke normen en veranderde regelgeving voor informatieverstrekking. De consultatie start op 11 april en eindigt op 31 mei 2024.

 

Actualisatie van open normen

De AFM heeft in 2013 en 2018 haar interpretaties van de wettelijke normen voor de informatieverstrekking over financiële producten en diensten in de beleidsregel Informatieverstrekking opgenomen. De beleidsregel Informatieverstrekking geeft marktpartijen meer inzicht en helpt hen te voldoen aan de wet- en regelgeving. In de herziene versie van de beleidsregel zijn interpretaties toegevoegd en geactualiseerd. Dit geldt vooral voor open normen zoals correct, duidelijk en niet-misleidend. De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen zijn in kleur aangegeven in het consultatiedocument.

Consultatiereactie voor 31 mei 2024

Door te consulteren maken wij gebruik van de kennis, ervaring en inzichten van de belanghebbenden. Wij nodigen u uit om uw eventuele reacties en/of voorstellen tot verbetering met betrekking tot de aanpassingen aan ons te mailen. U heeft hiervoor de tijd tot 31 mei 2024.

U kunt mailen naar: vragen.informatieverstrekking@afm.nl onder vermelding van ‘voorstel tot verbetering aanpassing beleidsregel Informatieverstrekking’. Geef hierbij aan of u akkoord gaat met het (geanonimiseerd) publiceren van uw reactie. Voor een nadere uitleg verwijzen wij naar de toelichting in het consultatiedocument.

Publicatie na consultatie

De herziene beleidsregel Informatieverstrekking wordt op basis van de ontvangen reacties waar nodig aangepast. Daarna publiceren wij deze naar verwachting na de zomer op onze website. Daarbij wordt ook een feedbackstatement gepubliceerd, waarin wij aangeven wat we met de reacties op de consultatie hebben gedaan.

 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.