Go to content
""
Maatregel 05/09/23

Beheerder beleggingsinstelling heeft zich gehouden aan LoD inzake reclameregels prospectus

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een last onder dwangsom (LoD) opgelegd aan een beheerder van een beleggingsinstelling om herhaling van overtreding van de reclameregels rondom de uitgifte van een prospectus te voorkomen. Deze regels volgen uit de Prospectusverordening. De last was op 1 februari 2021 opgelegd voor de duur van twee jaar. Als de beheerder gedurende die twee jaar bepaalde artikelen uit de Prospectusverordening zou overtreden, dan zou een dwangsom van €50.000 verbeuren per overtreding met een maximum van €500.000. De beheerder heeft zich gehouden aan de last, waardoor er geen dwangsommen zijn verbeurd.

De AFM had de last opgelegd omdat de AFM had vastgesteld dat de beheerder gedurende januari 2019 t/m februari 2020 bij drie fondsen niet had vermeld dat er een prospectus gepubliceerd was en waar beleggers deze konden verkrijgen. Verder was de reclame niet in overeenstemming met de prospectussen, bevatte de reclame misleidende informatie, was de reclame als zodanig niet duidelijk herkenbaar en ontbrak er een verklaring over de betekenis van de goedkeuring van het prospectus door de AFM. De AFM publiceert de last omdat de periode waarop de last betrekking had is verlopen en de last onherroepelijk is geworden.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of een persoon opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht in de last is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald. Het besluit van de AFM kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Voor het volledige besluit, klik hier.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.