Go to content
Nieuws 31/05/23

Caribisch Nederland: de hoogst toegelaten kredietvergoeding wordt verlaagd naar 21%

De hoogst toegelaten kredietvergoeding wordt per 1 juli 2023 verlaagd naar 21%. De hoogste toegelaten kredietvergoeding is nu nog 22%.

Uit het Besluit financiële markten BES volgt dat de maximale kredietvergoeding en de maximale vertragingsvergoeding worden vastgesteld bij ministeriële regeling. In de toelichting bij de desbetreffende regeling is het voornemen aangekondigd het maximum, afhankelijk van de verdere marktontwikkelingen, in volgende jaren in stappen te verlagen. In dat kader is het maximum met ingang van 1 januari 2020 verlaagd naar 22 procent. Per 1 juli 2023 wordt het maximum verder verlaagd naar 21 procent.

Het sinds 1 januari 2020 geldende verlaagde maximum van 22 procent wordt goed nageleefd, heeft geen verstoring van de markt tot gevolg gehad en is effectief gebleken ter voorkoming van woekerrentes. De meeste kredietverlenende partijen hanteren nu al percentages die onder het maximum van 21 procent liggen.

Heeft u nog vragen?

Meer informatie vindt u in de Wijziging van de Regeling financiële markten BES 2012. Of stuur een mail naar: bes@afm.nl.

 

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.