Go to content
""
Nieuws 02/05/23

AFM-bijdragen op Eurofi Financial Forum in Stockholm

Tijdens het Eurofi Financial Forum op 26, 27 en 28 april 2022 in Stockholm is gesproken over de prioriteiten van het Europese voorzitterschap. AFM-bestuurder Jos Heuvelman en Barbara Antonides (Manager Strategie, Beleid en Internationale zaken) spraken onder andere over greenwashing en de Retail Investment Strategie én financiele producten. 

Eurofi brengt elk halfjaar Europese beleidsmakers, marktpartijen en verschillende toezichthouders samen om de belangrijke ontwikkelingen op de Europese financiële markten, Europese regelgeving en financieel toezicht te bespreken.

Paneldiscussie

Jos Heuvelman nam deel aan twee panels. De eerste ging over greenwashing and had de titel: Avoiding greenwashing in the financial sector: impact of recent regulations and ways forward. Hij benadrukte het belang van een consumentgerichte aanpak om de wetgeving over duurzame financiering te verbeteren.

Het tweede panel ging over de RIS, met de titel: Retail investment strategy: are we tackling the main issues? Hierin benadrukte Jos Heuvelman het belang van kostenefficiëntie mede door sterk productbeheer, gedragswetenschappen en hij haalde nog de successen aan van het Nederlandse provisieverbod.

Barbara Antonides nam deel aan een panel waarin het draaide om financiële producten. Zij lichtte toe dat aanbieders moeten zich concentreren op lage kosten en verwachtingmanagement in hun aanbod.

Beide AFM'ers hebben ook bijdragen geleverd aan het magazine van Eurofi over de bovenstaande onderwerpen.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.