Go to content
""
Nieuws 07/03/23

Handelsplatform of niet? ESMA verduidelijkt het begrip multilateraal systeem

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft recentelijk in een opinie duidelijkheid gegeven over wanneer systemen van marktpartijen kwalificeren als multilaterale systemen. Aan de hand van deze ESMA-opinie kunnen marktpartijen nagaan of hun systemen kwalificeren als multilateraal systeem en of ze onder de juiste vergunning opereren. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) beoordeelt of marktpartijen voldoen aan de gestelde eisen en past deze opinie toe in haar toezicht.

De nieuwe opinie geeft guidance voor wanneer de vergunningplicht geldt voor het exploiteren van een gereglementeerde markt, een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) of georganiseerde handelsfaciliteit (OTF). ESMA heeft de nationale autoriteiten gevraagd ervoor te zorgen dat marktpartijen hun systemen beoordelen aan de hand van de ESMA-opinie en nagaan of ze onder de juiste vergunning opereren. Onder verwijzing naar de volledige tekst van deze opinie licht de AFM hieronder kort enkele onderdelen uit.

ESMA-opinie

Het begrip multilateraal systeem is wettelijk gedefinieerd als “systeem of faciliteit waarin meerdere koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten op elkaar kunnen inwerken”. De onderdelen van deze definitie komen in de opinie aan bod. ESMA verduidelijkt in deze opinie onder meer dat van inwerken sprake is als het systeem verschillende koop- en verkoopintenties weergeeft en het mogelijk maakt voor anderen om daarop te reageren.

Daarnaast gaat de opinie in op drie verschillende soorten bestaande systemen, te weten technologieaanbieders (inclusief communicatietools en execution management systems), request for quote-systemen en systemen waar transacties onderhandeld kunnen worden die geformaliseerd worden op een ander handelsplatform (pre-arranged/ negotiated transacties).

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.