Go to content
""
Maatregel 28/04/23

Boete voor moederonderneming Promovendum wegens niet-integere bedrijfsuitoefening

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 november 2022 een bestuurlijke boete van €2.500.000 opgelegd aan Centraal Administratiekantoor Dordrecht B.V. De boete is opgelegd omdat CAK Dordrecht en haar dochterondernemingen tussen april 2018 en mei 2021 geen integere uitoefening van hun bedrijf hebben gewaarborgd.

In het kort

  • Opeenstapeling van overtredingen
  • Boete van € 2.500.000

 

Opeenstapeling van overtredingen

CAK Dordrecht en haar dochterondernemingen zijn onder meer bekend van verzekeringen onder de labels Promovendum en Besured. De informatie die zij over verschillende verzekeringen aan hun klanten gaven, was op belangrijke punten onduidelijk, onjuist en misleidend.

Zo werden verzekeringsvoorwaarden tussentijds op zo’n manier aangepast dat dit niet opviel bij de klant en werd bijvoorbeeld een forse verhoging van de premie voor een autoverzekering bewust vaag gecommuniceerd, zodat zo min mogelijk klanten de verzekering zouden opzeggen. Ook nam Promovendum in haar voorwaarden voor een inboedelverzekering andere indexeringspercentages op (voor premie en verzekerd bedrag) dan in werkelijkheid werden gehanteerd.

CAK Dordrecht sjoemelde daarnaast met klantreviews, door negatieve beoordelingen minder prominent te plaatsen en door niet transparant te zijn over de manier waarop het ‘klanttevredenheidscijfer’ werd berekend. Verder communiceerde CAK Dordrecht over belangrijke onderwerpen uitsluitend per e-mail of via de website met klanten, zonder daarvoor expliciet toestemming te hebben gekregen. Tenslotte was CAK Dordrecht, hoewel daartoe verplicht, niet transparant over haar beloningsbeleid doordat zij dit niet publiceerde in haar jaarverslagen en op de website.

De AFM heeft vastgesteld dat CAK Dordrecht (via haar dochterondernemingen) hiermee meer dan 3 jaar structureel de wet heeft overtreden. Per saldo leiden de verschillende overtredingen tot de conclusie dat CAK Dordrecht geen adequaat beleid heeft gevoerd dat een integere uitoefening van haar bedrijf waarborgde.

Boete van €2.500.000

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2.500.000 en dat is ook waar de AFM in dit geval op uitkomt.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.


Dit persbericht is niet langer actueel. Bekijk hier de actuele stand van zaken

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.