Man bellend staand bij laptop in magazijn
Nieuws 14/10/22

AFM publiceert toezichttoets Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen

De AFM heeft op 19 augustus 2022 een toezichttoets uitgebracht op het concept Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen. Wij onderschrijven de noodzaak van oplossingen voor onvoldoende pensioensparen door zelfstandigen. Zelfstandigen die te weinig pensioen sparen lopen het risico op een forse, mogelijk onverwachte inkomstenterugval bij pensionering. Pensioensparen in de tweede pijler kan een goede toevoeging zijn op bestaande vormen van pensioenopbouw voor zelfstandigen.

In de toezichttoets vragen wij aandacht voor het belang van goede begeleiding bij de keuze om al dan niet tot de regeling in de tweede pijler toe te treden. In het huidige concept staat namelijk dat de norm keuzebegeleiding pas geldt vanaf deelname aan de regeling. Daarmee geldt de norm niet wanneer de zelfstandige de meest impactvolle keuze maakt, namelijk om al dan niet aan de regeling deel te nemen.

Belang goede keuzebegeleiding

De AFM wijst erop dat deze keuze impactvol is omdat de zelfstandige zich langere tijd committeert aan het fonds en ingelegde premies niet kan gebruiken voor voorzieningen voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of om te investeren in zijn onderneming. Zelfstandigen hechten veel belang aan flexibiliteit, die deelname aan de tweede pijler slechts in beperkte mate biedt. Goede keuzebegeleiding draagt ertoe bij dat zelfstandigen uit het diverse aanbod aan mogelijkheden om voor de oude dag te sparen de meest passende kiezen. Het is ook belangrijk dat zij zich goed realiseren dat pensioensparen in de tweede pijler betekent dat zij een lange periode niet over hun geld kunnen beschikken.

Toezicht op aanvullende informatievereisten

Het concept Besluit bevat een aantal aanvullende informatievereisten die het zelfstandigen mogelijk maakt toetreding tot de regeling in de tweede pijler te vergelijken met andere vormen van pensioensparen. Ook dat zijn belangrijke voorwaarden voor het maken van een passende keuze. Wij zullen toezicht houden op naleving van deze informatievereisten.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.