fietser-voetganger
Nieuws 03/11/22

Voorlopige leidraad keuzebegeleiding: stel de deelnemer in staat om een passende pensioenkeuze te maken

Goede keuzebegeleiding is van belang voor deelnemers in het nieuwe stelsel. Zij moeten in staat gesteld worden om een keuze te maken die past bij hun voorkeuren en financiële doelstelling of wensen. Om deze reden geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) pensioenuitvoerders met deze leidraad (pdf, 512 kb) richting en duidelijkheid bij het inrichten, uitvoeren en doorlopend verbeteren van hun keuzebegeleiding aan deelnemers.

In het kort

  • Nieuwe open norm voor keuzebegeleiding in de wet
  • Adequate keuzebegeleiding is essentieel voor de deelnemer
  • Leidraad geeft richting bij inrichten, uitvoeren, en doorlopend verbeteren van keuzebegeleiding

Keuzebegeleiding voor deelnemers

Keuzebegeleiding is belangrijk omdat deelnemers keuzes moeten maken die impact hebben op hun pensioen. Het maken van keuzes in de pensioencontext is complex, niet alleen door de lange looptijd van pensioenen maar bijvoorbeeld ook door gebrek aan kennis en interesse bij deelnemers. De complexiteit wordt verhoogd doordat de effecten van verschillende keuzes op elkaar in kunnen werken. Dit maakt dat pensioenuitvoerders met goede keuzebegeleiding hét verschil kunnen maken voor de deelnemer. Adequate keuzebegeleiding voorkomt voorzienbare teleurstelling bij de deelnemer.

Overwegingen in leidraad keuzebegeleiding

Enkele belangrijke overwegingen die de AFM meegeeft in de leidraad zijn:

  • Deelnemers verschillen van elkaar. Zo hebben ze verschillende behoeftes, kenmerken en vaardigheden bij het maken van pensioenkeuzes. Hoe beter de verstrekte informatie en de keuzeomgeving aansluit bij de deelnemer, des te beter de deelnemer keuzes kan maken.
  • Het bepalen van een goede, bij voorkeur gepersonaliseerde of gesegmenteerde, standaardoptie is essentieel.
  • Adequate keuzebegeleiding is een continu proces van inrichten, uitvoeren, monitoren, evalueren en indien nodig verbeteren.

leidraad-keuzebegeleiding-pensioen-figuur


Input sector

We hebben waardevolle input ontvangen in gesprekken en rondetafels met partijen uit de pensioensector. Deze input hebben we meegenomen bij het definitief maken van de leidraad keuzebegeleiding.

Inwerkingtreding

De leidraad geldt vanaf het moment dat de Wet Toekomst Pensioenen, en daarmee de norm keuzebegeleiding, inwerking treedt. Mocht de keuzebegeleidingsnorm nog gewijzigd worden, dan kan dat uiteraard impact hebben op hetgeen is opgenomen in deze leidraad. Daarom spreken we ook nog van een voorlopige leidraad.

Toezicht AFM

De AFM is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de keuzebegeleidingsnorm. De AFM zal onder meer kijken naar de wijze waarop de keuzebegeleiding is ingericht en hoe is onderbouwd dat de gekozen inrichting leidt tot adequate keuzebegeleiding voor de deelnemers van de specifieke pensioenuitvoerder.

Contact bij vragen

Pensioenuitvoerders kunnen bij concrete vragen over de invulling van de keuzebegeleidingsnorm vragen stellen via pensioen@afm.nl onder vermelding van leidraad keuzebegeleiding.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.