Go to content
accountants-onderzoek-400
Nieuws 08/11/22

AFM wijst beheerders en derdelandenbeheerders op AIFMD-rapportage

De Autoriteit Financiële Marken (AFM) wijst beheerders van een alternatieve beleggingsinstelling op hun AIFMD-rapportageverplichting. Ook wil de AFM wijzen op de AIFMD-rapportageverplichting voor derde landen beheerders.

Eindejaarsrapportages

Beheerders van een alternatieve beleggingsinstelling zijn verplicht om periodiek te rapporteren over hun fondsen en hun beheeractiviteiten. De eerstvolgende datum voor aanlevering van de rapportages die betrekking hebben op Q4 2022, H2 2022, of Y1 2022 ligt op 31 januari 2023. Beleggingsinstellingen met een ‘fund-of-funds’ strategie hebben tot 15 februari 2023 om te rapporteren. De AFM verwacht van alle beheerders dat zij tijdig en correct rapporteren. De eindejaarsrapportage is ook verplicht voor beheerders met een ‘light-registratie’.

Datakwaliteit (DQEF)

De eindejaarsrapportages gelden als bronbestanden voor de jaarlijkse Data Quality Engagement Framework (DQEF)-controle. Met deze DQEF-controles kunnen eventuele inconsistenties binnen de rapportage worden blootgelegd. Rond april 2023 zal de AFM deze controles uitvoeren en kunnen beheerders een verzoek krijgen om een herrapportage aan te leveren. Meer informatie over de DQEF-controles staat op deze pagina.

Frequentie van de rapportageverplichting

Elk halfjaar, nadat de rapportages over Q2 / H1 of de rapportages over Q4 / H2 / Y1 zijn ingediend, zal de AFM beoordelen of de rapportagefrequentie van de beleggingsinstellingen of de beheerder moet worden aangepast. Die frequentie van de rapportageverplichting is afhankelijk van de waarde van de assets under management (AUM) van de beleggingsinstellingen die de beheerder beheert, en of de beheerder gebruik maakt van hefboomfinanciering (leverage). De AFM hanteert voor het bepalen van de rapportagefrequentie het stroomschema van ESMA.

Voor nieuwe fondsen van een vergunninghoudende beheerder neemt de AFM – vanwege een gebrek aan gerapporteerde gegevens – als uitgangspunt dat zij elk kwartaal rapporteren. Voor nieuwe fondsen van een geregistreerde beheerder geldt een jaarlijkse rapportagefrequentie.

Derde landen beheerders

Genotificeerde beheerders en fondsen van buiten de EU moeten vanaf Q1 2023 aan de AFM rapporteren. Deze beheerders zullen hun eerste rapportages in april 2023 aan dienen te leveren. Concreet gaat het hier om beheerders en fondsen met een notificatie ingevolge artikel 1:13b lid 1 en 2 of artikel 2:66 van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Voor derde landen beheerders vindt in 2023 geen DQEF-controle plaats. Dit gebeurt vanaf 2024.

Rapporteren via het AFM Portaal

De AFM roept alle derde landen beheerders op om op korte termijn een AFM Portaal-account met toegang tot Rapportages aan te maken, om ongewenste vertragingen in de rapportages te voorkomen. Ook kan de AFM dan updates via de mail sturen. Hier vindt u meer informatie over het aanmaken van een AFM Portaal account.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons Ondernemersloket.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.