Go to content
afm-straat-gevel
Nieuws 25/05/22

Kamer in gesprek met AFM over risico’s financiële stelsel

Bestuursvoorzitter Laura van Geest van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) neemt op 1 juni 2022 deel aan het jaarlijkse rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de macro-economische risico’s voor het financiële stelsel. Ook De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau nemen deel.

In het kort

  • Meer risico’s door oorlog in Oekraïne en omslag financieel-economisch klimaat
  • Koersen op kapitaalmarkten dalen door oplopende rente
  • Betrouwbaarheid infrastructuur kapitaalmarkten juist tijdens onrust van groot belang
  • Forse margeverplichtingen vermogensbeheersector

De aandachtspunten van de AFM zijn bij elkaar gebracht in een notitie die ter voorbereiding naar de Kamer is gestuurd.

Meer risico’s door oorlog in Oekraïne en omslag financieel-economisch klimaat

De oorlog in Oekraïne en de omslag in het financieel-economisch klimaat gaan gepaard met stijgende grondstofprijzen, onzekerheid over de economische groei en oplopende inflatie en rente. De risico’s binnen het financiële stelsel, waarvan verschillende onderdelen onder AFM-toezicht vallen, zijn hiermee toegenomen.

Koersen dalen op kapitaalmarkten door oplopende rente

Op de kapitaalmarkten leidt de oplopende rente tot dalende koersen van aandelen, obligaties en andere financiële activa. Zo is de Nederlandse AEX-index al met 16% in waarde gedaald ten opzichte van de piek in 2021. Verdere koersdalingen zijn te verwachten als de rente sterker stijgt dan de verwachtingen. Marktpartijen en particuliere beleggers, die sterker dan voorheen blootgesteld staan aan de huidige volatiele markten, dienen hiermee rekening te houden. Dit geldt in versterkte mate voor cryptobeleggingen, zoals de recente scherpe koersdaling van verschillende crypto’s illustreert.

Betrouwbaarheid infrastructuur kapitaalmarkten juist tijdens onrust van groot belang

Door de toenemende digitalisering blijft de operationele betrouwbaarheid van handelsplatformen een belangrijk thema voor de AFM, juist in tijden van onrust. Behalve tegen cyberrisico’s, dienen platformen opgewassen te zijn tegen sterke prijs- en capaciteitsschommelingen. De recente flash crash op een aantal Europese beurzen illustreert het belang van technisch solide systemen. Op handelsplatformen hebben zich recent geen problemen voorgedaan.

Vermogensbeheersector kampt met forse margeverplichtingen

De onrust op financiële markten raakt ook de Nederlandse vermogensbeheersector, via forse margeverplichtingen op rentederivaten en stranded assets door sancties op Russische effecten. Vanwege de grote portefeuilles rentederivaten bij Nederlandse fondsen, is de Nederlandse sector gevoelig voor renteschokken. Dit leidt tot forse margeverplichtingen. Door de sancties tegen Rusland is naar schatting ruim €1 à 2 miljard aan financiële activa van Nederlandse vermogensbeheerders niet goed meer te waarderen.

Het openbare gesprek met de vaste commissie voor Financiën vindt plaats op woensdag 1 juni 2022 van 14.30 tot 16.45 uur in de Thorbeckezaal in de Tweede Kamer. Het wordt ook live uitgezonden via de website van de Tweede Kamer en is later terug te zien via debatgemist.tweedekamer.nl.

Journalisten kunnen contact opnemen met Maarten Dijksma, woordvoerder AFM, via 06 1134 0281 of maarten.dijksma@afm.nl.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.