Nieuwsfoto van de AFM
Nieuws 22/12/22

Vijftien meldingen van overlap in uitvragen AFM en DNB

De AFM en DNB hebben 15 meldingen ontvangen over dubbelingen in de uitvragen die de beide toezichthouders gedaan hebben. In juli 2022 hebben de AFM en DNB alle ondernemingen onder hun toezicht gevraagd om concrete voorbeelden van overlap in de uitvragen van de AFM en DNB te melden. Aanleiding voor deze inventarisatie waren aanbevelingen in de ZBO-kaderwetevaluaties van AFM en DNB. We willen de meldende instellingen bedanken voor hun bijdrage.

Minder dubbeling, minder lasten

Doel van het onderzoek was om dubbelingen in de toekomst zoveel mogelijk te beperken en daarmee de rapportagelasten voor de sector terug te dringen. Onder de respondenten waren beleggingsondernemingen/beleggingsinstellingen, banken, verzekeraars en pensioenuitvoerders.

Van de voorbeelden gingen 11 over terugkerende uitvragen van de AFM en DNB. De andere 4 meldingen gingen over eenmalige uitvragen. Bij 3 van de voorbeelden van overlapping schatte de melder in dat een hoge lastenbesparing te halen zou zijn als de dubbeling zou kunnen worden opgelost. Bij de overige 12 was dat midden tot laag volgens de melder.

Meldingen vooral op themaniveau

Op basis van de ontvangen input maken DNB en de AFM nadere afspraken om de ervaren overlap te verminderen. We gaan vooral op themaniveau kijken welke mogelijkheden er zijn voor gezamenlijke uitvragen. Het merendeel van de ontvangen feedback is namelijk niet gericht op specifieke datapunten, maar benoemt onderwerpen waarop het toezicht van de AFM en DNB overlapt. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als duurzaamheid, compliance en pensioenen.

We begrijpen dat instellingen op themaniveau een overlap kunnen ervaren. Maar vanwege ons verschillend mandaat, bepaald door de wetgever, is het soms noodzakelijk dat de AFM en DNB naar hetzelfde thema onderzoek doen.

Blijvend aandacht voor het voorkomen van overlap

De AFM en DNB doen al veel om dubbelingen in uitvragen zoveel mogelijk te voorkomen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk. Bijvoorbeeld over de pensioentransitie wordt gebruik gemaakt van gezamenlijke uitvragen. Ook zijn bij de AFM en DNB specifieke werkinstructies opgesteld over het voorkomen van dubbele uitvragen en gaat DNB voorgenomen uitvragen vaker vooraf bespreken met instellingen via sectorpanels. Er is structureel overleg over elkaars toezicht en daarnaast wordt al data uitgewisseld tussen de AFM en DNB. Verder blijven we zoeken waar vermindering van overlap mogelijk is.

Mocht u nu of in de toekomst nog een dubbeling in uitvragen willen melden, dan kunt u dat voortaan voor zowel AFM als DNB doen via een nieuw vast meldpunt.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.