Go to content
""
Maatregel 30/08/22

Last onder dwangsom voor BinckBank voor overtreding regels productgovernance

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 3 juni 2022 een last onder dwangsom opgelegd aan BinckBank N.V. BinckBank handelt onder de naam Saxo Bank. De last onder dwangsom is opgelegd omdat BinckBank niet beschikt over procedures en maatregelen die ervoor zorgen dat de distributie van financiële instrumenten aansluit op de kenmerken van de doelgroep. Ook heeft BinckBank de gedistribueerde producten, in ieder geval de door de AFM onderzochte producten SPACs en opties, niet voldoende geëvalueerd.

Productgovernance om misselling te voorkomen

Binnen Europa zijn vereisten voor productgovernance geïntroduceerd met het doel productaffaires en ‘misselling’ van producten te voorkomen. De kern van deze vereisten is dat de beleggingsonderneming verantwoordelijk is om de juiste doelgroep voor het product vast te stellen en vervolgens om via een daarop afgestemde distributiestrategie te borgen dat producten niet (structureel) buiten de doelgroep belanden.

BinckBank heeft deze productgovernance vereisten overtreden. Meer specifiek gaat het om het volgende:

  • Het productgovernance beleid van BinckBank is onvoldoende. Dit komt doordat niet voldoende duidelijk is hoe BinckBank voor haar producten een doelgroep opstelt waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de productkenmerken en de mate van complexiteit van een product. Ook is onvoldoende duidelijk op welke wijze BinckBank een passende distributiestrategie opstelt. Verder ontbreekt in het beleid onder meer hoe BinckBank nagaat of de producten niet structureel buiten de doelgroep worden gedistribueerd.
  • De evaluatie die BinckBank heeft uitgevoerd naar SPACs en opties is onvoldoende. Dit komt doordat voor beide productgroepen de doelgroep onvoldoende is vastgesteld, er geen (onderbouwde) distributiestrategie voor is en niet wordt geëvalueerd of de producten aan de doelgroep worden gedistribueerd en niet (structureel) daarbuiten.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet een geldsom worden betaald.

Voldoen aan de last onder dwangsom

BinckBank heeft vanaf 3 juni 2022 (1) twee maanden om diverse wijzigingen door te voeren in haar beleid en (2) vier maanden om goede evaluaties uit te voeren. Dit moet BinckBank binnen de gestelde termijnen doen, anders is zij verplicht per onderdeel een dwangsom van 250.000 euro te betalen. Op het moment van publicatie is nog niet bekend of BinckBank aan de last onder dwangsom heeft voldaan. De opvolging van de last onder dwangsom wordt door de AFM gecontroleerd.

BinckBank heeft geen bezwaar ingediend, waarmee de Last onherroepelijk is geworden. Het besluit van de AFM kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in pdf-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via +31207972435 of yolanda.bieckmann@afm.nl.


Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.