Go to content
Man maakt fietshelm vast
Nieuws 08/06/21

AFM komt met aandachtspunten voor personalisatie van premies en voorwaarden

De AFM komt met negen aandachtspunten voor de verzekeringssector voor het op een persoon toesnijden (personaliseren) van premies en voorwaarden op basis van gedrag en data. De toepassing van geavanceerde data-analyse voor gepersonaliseerde verzekeringspremies groeit, blijkt uit een recente verkenning van de AFM. Wij constateren dat deze beprijzingstechnieken voordelen bieden, maar ook negatieve effecten kunnen hebben.

In het kort

  • Voordeel: beloning van veilig gedrag, nadeel: risico op onverzekerbaarheid
  • Aandachtspunten om risico’s te verkleinen
  • Oproep tot dialoog tussen alle betrokken stakeholders

Voorbeelden zijn verzekeringen die rijgedrag of levensstijl meten. De toenemende beschikbaarheid van data, geavanceerdere modellen en algoritmes stellen verzekeraars in staat om premies en polisvoorwaarden te personaliseren. Wie veilig rijdt en gezond leeft, betaalt een lagere premie dan iemand die meer risico neemt.

Voordeel: beloning van veilig gedrag, nadeel: risico op onverzekerbaarheid 

Gedragsbeprijzing kan leiden tot veiliger gedrag, een lagere schadelast en welvaartswinst. Het kan ook verhinderen dat een branche als geheel, bijvoorbeeld taxi’s, wordt uitgesloten. Tegelijkertijd kan geavanceerde risicoselectie leiden tot onverzekerbaarheid, en het niet langer kunnen vergelijken van verzekeringsproducten. Zeker als ook polisvoorwaarden worden gepersonaliseerd.
 

Aandachtspunten om risico’s te verkleinen

Met negen aandachtspunten geven wij de sector mee om met oog voor de kansen, de risico’s te verkleinen bij het inzetten van gepersonaliseerde beprijzing. Voorbeelden hiervan zijn het niet verplichtstellen van het delen van gedragsdata, het borgen van de verzekerbaarheid van klanten, en het rekening houden met hoe beïnvloedbaar het gemeten gedrag is.

Oproep tot dialoog tussen alle betrokken stakeholders

Bij misstanden hebben wij de mogelijkheid om in te grijpen, onder meer op basis van de normen voor productontwikkeling. Bij dit thema zijn meer dan ooit de eigen verantwoordelijkheid en het morele kompas van verzekeraars van belang. Wij moedigen initiatieven van de sector aan om hierover door te denken. Onder meer omdat de tegendruk vanuit consumenten beperkt is en concurrentiedruk het morele kompas kan overschaduwen. Wij blijven zelf de ontwikkelingen nauwgezet volgen en gaan graag de dialoog aan met de sector en andere betrokken stakeholders.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.