Voorgevel AFM-gebouw
Maatregel 15/12/21

AFM geeft Van Baaren en Leeuwestein Financiële Dienstverlening B.V. een aanwijzing tot heenzending beleidsbepaler

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 18 mei 2020 Van Baaren en Leeuwestein Financiële Dienstverlening B.V. een aanwijzing gegeven om haar beleidsbepaler heen te zenden. De AFM heeft geoordeeld dat zijn betrouwbaarheid niet langer buiten twijfel staat.

Op 22 juli 2020 heeft de AFM via een wijzigingsbesluit de termijn van de aanwijzing verlengd. Tegen de aanwijzing en het wijzigingsbesluit heeft Van Baaren en Leeuwestein Financiële Dienstverlening B.V. geen bezwaar gemaakt. Hoewel de aanwijzing reeds enige tijd geleden is opgelegd kon de AFM deze, vanwege ingestelde rechtsmiddelen tegen het publicatiebesluit, niet eerder openbaar maken. Het publicatiebesluit is eerst recent onherroepelijk geworden.

Er mag geen twijfel bestaan over de betrouwbaarheid van degene die het beleid van een financieel dienstverlener (mede)bepaalt. De AFM toetst dit op basis van eigen onderzoek en informatie die de onderneming aanlevert. In haar onderzoek heeft de AFM vastgesteld dat de betrouwbaarheid van de beleidsbepaler van Van Baaren en Leeuwestein Financiële Dienstverlening B.V. niet langer buiten twijfel staat vanwege bepaalde antecedenten, die relevant waren voor de beoordeling van zijn betrouwbaarheid.

Van Baaren en Leeuwestein Financiële Dienstverlening B.V. heeft haar vergunning bij de AFM ingeleverd.

Persoon of instelling: Van Baaren en Leeuwestein Financiële Dienstverlening B.V. 
Maatregel: aanwijzing tot heenzending
Opgelegd op: 18 mei 2020

Stand van zaken
 Aanwijzing is opgelegd  Bezwaar  Beroep Hoger beroep 
 18 mei 2020  Ingesteld Beslissing genomen   Ingesteld Uitspraak gedaan   Ingesteld Uitspraak gedaan 
 Geen n.v.t.   Geen n.v.t.   Geen n.v.t. 

 

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.