Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

aandelenkoersen-beleggen-mobiele-telefoon-en-desktop
Nieuws 02/04/21

AFM deelt bevindingen en verwachtingen rondom beheersing en controle van handelsalgoritmes

Ruim driekwart (78%) van de transacties op Euronext Amsterdam gaat via handelsalgoritmes. Handelsalgoritmes spelen daarmee een steeds belangrijkere rol op de kapitaalmarkten. In het rapport ‘Algorithmic trading – governance and controls’ deelt de AFM haar bevindingen van het onderzoek naar de beheersing van deze handelsalgoritmes. De AFM wil dat instellingen zich bewust zijn van de risico’s en mogelijke gevolgen van incidenten bij de handel via deze algoritmes.

In het kort

  • Handelsalgoritmes spelen steeds belangrijkere rol bij transacties op kapitaalmarkten
  • Onbeheerste handelsalgoritmes zijn een gevaar voor de stabiliteit van de kapitaalmarkten
  • AFM ziet ruimte voor verbetering bij het testen van handelsalgoritmes voor ingebruikname

Steeds belangrijkere rol bij transacties op kapitaalmarkten

Als gevolg van toenemende digitalisering maken marktdeelnemers steeds meer gebruik van handelsalgoritmes. Onbeheerste handelsalgoritmes kunnen schade toebrengen aan de efficiëntie en het vertrouwen in kapitaalmarkten. Dit is reden te meer om aandacht te besteden aan goede beheersing en controle door de beleggingsondernemingen die aan algoritmische handel doen.

Met DR 2017/589 (RTS6) en DR 2017/584 (RTS7) is in 2018 wetgeving voor beheersing van de handelsalgoritmes in het leven geroepen. Deze wetgeving richt zich voornamelijk op organisatorische vereisten waar handelsinstellingen en platformen aan moeten voldoen.

Verwachtingen AFM

De AFM constateert vooruitgang bij handelspartijen en platformen in de naleving van de wetgeving. De toezichthouder ziet echter ook verbeterpunten en heeft daarvoor handvatten opgesteld.

De AFM wil dat handelspartijen en platformen die gebruikmaken van algoritmische handel in hun IT-strategie, maatregelen opnemen tegen cyberaanvallen.

Ook moeten handelsondernemingen de algoritmes voor ingebruikname testen op mogelijke marktverstoring. Handelsplatformen moeten hierbij een verklaring ontvangen van handelsondernemingen waarin laatstgenoemden bevestigen dat een algoritme daadwerkelijk daarop is getest, inclusief een verklaring omtrent de manier waarop dat testen heeft plaatsgevonden.

Tenslotte wil de AFM ook dat beleggingsondernemingen die aan algoritmische handel doen ieder jaar een gedegen zelfbeoordeling uitvoeren om te bepalen of ze voldoen aan de wetgeving en daar waar nodig aanpassen. 

Hoe nu verder?

De beheersing van handelsalgoritmes zal ook in de komende jaren een centrale plek innemen in het toezicht van de AFM op de kapitaalmarkten. Momenteel wordt de wetgeving rondom het beheersen van algoritmische handel op Europees niveau herzien. De conclusies van dit rapport worden in die discussies ingebracht.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.