Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

esma-logo
Nieuws 06/10/20

Nieuwe ESMA-richtsnoeren betreffende liquiditeitsstresstests in UCITS en AIF’s

Per 30 september 2020 zijn de ESMA-richtsnoeren met betrekking tot liquiditeitsstresstests (LST) in instellingen voor collectieve beleggingen (UCITS) en alternatieve beleggingsinstellingen (AIFs) van kracht. Deze richtsnoeren gelden ook voor de Exchange Traded Funds (ETF’s) en closed-end AIF’s met hefboomfinanciering.

Deze richtsnoeren zijn van toepassing op beheerders, bewaarders en bevoegde nationale autoriteiten. Om toezichtconvergentie op Europees niveau te bevorderen, integreren de toezichthouders van de Europese lidstaten deze ESMA-richtsnoeren allemaal in hun toezichtaanpak. In Nederland is de AFM de bevoegde autoriteit.

Stresstests om beleggers te beschermen

Op basis van de UCITS-richtlijn en AIFM-richtlijn dienen beheerders van UCITS en AIFs voor de meerderheid van hun fondsen gebruik te maken van een passend liquiditeitsbeheersysteem. Daarmee wordt voorkomen dat er situaties ontstaan waardoor fondsen gedwongen effecten gaan verkopen tegen noodkoersen. Verkoop tegen noodkoersen is niet in het belang van de belegger en vergroot de kans op financiële instabiliteit.

Beheerders en bewaarders moeten frequenter stresstests uitvoeren. Op die manier kunnen ze het  liquiditeitsrisico van hun fondsen beter beoordelen en monitoren.

ESMA’s richtsnoeren geven een nadere invulling van deze verplichting. Zo bevatten de richtsnoeren de onderwerpen die in een LST-beleid moeten worden behandeld. En wordt onder andere duidelijkheid gegeven omtrent de frequentie. Eén van de belangrijke aanbevelingen is dat deze test bij voorkeur driemaandelijks wordt uitgevoerd.

ESMA-richtsnoeren betreffende liquiditeitsstresstests in UCITS en AIFs

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.