Go to content
man-gebogen-bureau 400x200
Nieuws 23/12/20

De AFM roept de financiële sector op om incidenten te melden

Dagelijks staan ondernemingen bloot aan risico’s die een ernstig gevaar voor de ondernemingen en hun klanten kunnen vormen. Op die momenten komt het erop aan dat ondernemingen op een passende wijze reageren op incidenten. Dit geldt zeker ook voor financiële ondernemingen.

 In het kort

• De AFM roept ondernemingen op om incidenten te melden
• Mede door de uitbraak van het coronavirus brengt de AFM integriteits- en informatiebeveiligingsincidenten onder de aandacht
• Incidentmeldingen zijn belangrijk voor een gezonde en goed werkende sector

Tanya Pieters-Gorissen, hoofd Asset Management AFM, zegt hierover dat het een wettelijke plicht is voor beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen om incidenten die een ernstige bedreiging voor de beheerste en integere bedrijfsvoering vormen, bij de AFM te melden. Pieters-Gorissen geeft aan dat dit niets nieuws is, maar dat de uitbraak van het coronavirus en de toename van thuiswerken integriteits- en informatiebeveiligingsrisico’s bij ondernemingen hebben doen toenemen.

Risico’s

Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt er binnen ondernemingen meer op afstand met elkaar samengewerkt. Dat brengt specifieke risico’s met zich mee. Eerder dit jaar deed de AFM al onderzoek naar de risico’s van thuiswerken. Mede naar aanleiding hiervan vraagt de AFM de komende periode aandacht voor het melden van incidenten, waaronder integriteits- en informatiebeveiligingsincidenten.

Goed werkende markt

Incidentmeldingen zijn niet alleen belangrijk voor de AFM.  Pieters-Gorissen: ‘Ik wil graag het misverstand uit de wereld helpen dat incidentmeldingen altijd tot handhaving zoals een boete leiden. Het is voor een goed werkende asset managementmarkt namelijk van groot belang dat ondernemingen incidenten tijdig bij de AFM melden. De AFM gebruikt incidentmeldingen om proactief op signalen uit de sector te reageren. Wij kunnen op basis van incidentmeldingen inspringen op ontwikkelingen in de sector en bijdragen aan het adequate functioneren van zowel de markt als individuele ondernemingen. Uiteindelijk is dit van belang voor zowel de ondernemingen als voor de AFM; we willen immers allebei een gezonde en goed werkende sector.’

Direct melden

De AFM roept de sector op om incidenten direct te melden. De AFM gaat hier de komende tijd extra aandacht aan besteden in haar toezicht. Dit doet de AFM via verschillende communicatiemiddelen, waaronder gesprekken met brancheverenigingen en door individuele ondernemingen te wijzen op de incidentmeldingsmeldingsplicht. In de toekomst kan de AFM onderzoek doen naar de naleving van de incidentmeldingsplicht.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.