Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

jaaroverzicht-2019
Nieuws 16/04/20

AFM publiceert jaarverslag 2019

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vandaag haar jaarverslag 2019 gepubliceerd en legt daarin verantwoording af over haar activiteiten en de resultaten daarvan. De toezichthouder staat ook stil bij de impact van de coronacrisis op de financiële markten en consumenten.

In het kort

  • Oog voor impact coronacrisis op consumenten
  • Marktinfrastructuur functioneert vooralsnog goed ondanks turbulentie
  • Aanhoudende onzekerheid over brexit
  • Waken voor complexiteit nieuw pensioenstelsel 
  • Uitbreiding AFM toezicht op accountantsorganisaties

AFM bestuursvoorzitter Laura van Geest: ‘Dit jaarverslag verschijnt op het moment dat de impact van de uitbraak van het coronavirus op het financiële stelsel zich volop laat voelen. De bestrijding van het virus en het beperken van de gevolgen voor de reële economie staan nu centraal. De financiële markten blijken vooralsnog robuust, ondanks de volatiele koersbewegingen. Het is positief dat de sector initiatief neemt om consumenten te helpen die door de coronacrisis tijdelijk in de problemen komen. De AFM ziet er op toe dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, zodat oplossingen voor vandaag geen problemen van later worden.’

Oog voor impact coronacrisis op consumenten 

Grote groepen consumenten worden geconfronteerd met forse financiële tegenslagen. Er rust een verantwoordelijkheid op de schouders van financiële instellingen om met adequate oplossingen te komen. De zorgplicht blijft onverminderd belangrijk, het klantbelang mag niet uit het oog worden verloren en eventuele nieuwe, onbetrouwbare kredietaanbieders moeten van de markt worden gehouden. De AFM houdt bij kredietverstrekkers in de gaten of zij de stroom vragen en uitstelverzoeken goed kunnen verwerken.

Robuuste marktinfrastructuur

De kapitaalmarkten functioneren vooralsnog goed, ondanks de impact van de crisis. De AFM monitort ontwikkelingen en gedrag op de markten extra nauwlettend. De AFM is coulant voor beursgenoteerde ondernemingen als jaarverslagen niet voor 30 april kunnen worden gepubliceerd, zolang aan alle vereisten voor het tijdig bekendmaken van koersgevoelige informatie wordt voldaan.

Vertraging en aanhoudende onzekerheid rondom brexit

De coronacrisis maakt het sluiten van een overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor het eind van het jaar extra uitdagend. Het risico op een no-deal brexit blijft reëel. Maar ook in geval van een verlenging van de overgangsperiode blijft de onzekerheid over de gevolgen van brexit voorlopig boven de markt hangen. Hierdoor is nog steeds onduidelijk hoeveel partijen daadwerkelijk hun activiteiten naar Nederland verhuizen en op welke termijn. De AFM heeft het afgelopen jaar ruim vijftig vergunningen verleend.

Waken voor complexiteit nieuw pensioenstelsel 

Het pensioenakkoord dat het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties afgelopen juni sloten, wordt momenteel uitgewerkt. Dit biedt een kans om het pensioenstelsel te vereenvoudigen. Heldere communicatie is moeilijk als het onderliggende stelsel te ingewikkeld is. Complexiteit ondermijnt bovendien het draagvlak voor het Nederlandse pensioenstelsel en creëert problemen in de uitvoering. Uit een recent onderzoek van de AFM blijkt dat de complexiteit van het huidige stelsel tot fouten leidt in de communicatie naar deelnemers. 

Uitbreiding AFM toezicht op accountantsorganisaties

Met zijn reactie op de aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) kiest de minister voor een breed pakket aan maatregelen om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Alle schakels in de keten van verslaggeving en controle worden aangesproken om hun rol en verantwoordelijkheid te nemen. Omdat goed toezicht valt of staat met goede handhavingsmogelijkheden en financiële middelen, verwelkomt de AFM de toezegging van de minister om het handhavingsinstrumentarium te versterken. Het is belangrijk dat accountorganisaties rechtstreeks kunnen worden aangesproken op de kwaliteit van controles. De keuze om de AFM ook verantwoordelijk te maken voor het toezicht op alle niet-OOB-accountantsorganisaties betekent een forse uitbreiding van taken.

Het jaarverslag met een volledig overzicht van activiteiten van de AFM in 2019 kan hier worden gedownload.

Journalisten kunnen contact opnemen met Kees Versluis, woordvoerder AFM, via 06 2144 5720 of kees.versluis@afm.nl.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.