Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

trendzicht-2020-400x200
Nieuws 10/10/19

AFM brengt kansen en risico’s 2020 financiële sector in kaart

Vandaag publiceert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met Trendzicht haar jaarlijkse analyse van trends en ontwikkelingen in de financiële markten. De AFM ziet vijf belangrijke trends die van invloed zijn op haar toezicht: digitalisering, macro-economische ontwikkelingen, veranderingen in (Europese) regelgeving, politieke onzekerheid en de overgang naar een duurzame economie en samenleving.

bullets-afm-trendzicht-2020De trends staan aan de basis van drie toezichtthema’s: kwetsbaarheden in de financiële positie van huishoudens, stabiele kapitaalmarkten post-brexit en tot slot digitalisering. Actuele onderwerpen hierin zijn: risico’s bij het aflopen van aflossingsvrije hypotheken rond 2035, risico’s bij de introductie van nieuwe referentierentes (IBOR-transitie) en de risico’s van digitalisering in de retaildienstverlening.

Kwetsbaarheid bij aflossingsvrije hypotheken

Veel aflossingsvrije hypotheken lopen rond het jaar 2035 af. Huizenbezitters moeten deze dan aflossen of herfinancieren. Juist op het moment dat veel mensen met pensioen gaan en hun recht op hypotheekrenteaftrek verliezen. De meeste consumenten kunnen deze risico’s vanwege de nu nog lange resterende looptijd van hun hypotheek verkleinen. Daarom is het belangrijk dat hypotheekverstrekkers én consumenten tijdig in actie komen.

Hervorming van referentierentes

Interbank Offered Rates (IBORs) zijn referentierentes of rentebenchmarks. Financiële contracten, zoals hypotheken, worden hierop gebaseerd. Het gaat om zo’n €150.000 miljard aan contracten. De belangrijkste Europese rentebenchmarks worden momenteel hervormd of vervangen zodat ze aan nieuwe eisen voldoen. Deze transitie zorgt voor financiële, juridische en operationele uitdagingen. 

Digitalisering van financiële dienstverlening

De ontwikkelingen in digitalisering gaan razendsnel. Digitalisering kan financiële dienstverlening verbeteren, maar brengt ook risico’s met zich mee. Zo kan het toenemende gemak bij het digitaal afsluiten van financiële producten leiden tot gebruik van niet-passende producten door consumenten.

Inzicht in trends en risico’s noodzakelijk

‘Goed toezicht begint bij goed inzicht’, zegt waarnemend bestuursvoorzitter Hanzo van Beusekom. ‘Het is noodzakelijk om de belangrijkste trends en risico’s inzichtelijk te hebben. Hierdoor kan de AFM het toezicht op de juiste manier inzetten en zo bijdragen aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. Deze analyse vormt de basis voor onze strategie en de Agenda 2020-2022.’

Bekijk de complete rapportage van Trendzicht.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020 - 797 24 35 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.