Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Voorgevel AFM-gebouw
Nieuws 02/07/19

AFM positief over plan van aanpak witwassen

De minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Financiën hebben een gemeenschappelijk plan van aanpak gepresenteerd om witwassen via het Nederlandse financiële systeem te voorkomen en criminelen en degenen die hen faciliteren op te sporen en te vervolgen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is positief over het pakket met aanvullende maatregelen.

Een belangrijk doel van het plan van aanpak is een effectievere aanpak en betere bescherming van het Nederlandse financiële stelsel. Financiële ondernemingen hebben de belangrijke taak financieel-economische criminaliteit en in het bijzonder witwassen te voorkomen. Het plan van aanpak is gericht op het toezicht op en de opsporing van witwaspraktijken binnen de financiële sector en bevat aanvullingen op bestaande wetgeving.

Voorkomen en bestrijding van witwassen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de financiële sector, het kabinet, toezichthouders, FIU-Nederland, opsporingsautoriteiten en het Openbaar Ministerie. Inzet en samenwerking is daarbij essentieel. Voor het toezicht van de AFM is het tegengaan van witwassen en andere financieel-economische criminaliteit een speerpunt. Met De Nederlandsche Bank (DNB) vindt de AFM het belangrijk dat in het plan van aanpak aandacht wordt besteed aan de capaciteit van de toezichthouders.

Gezien het grensoverschrijdende karakter van witwassen en terrorismefinanciering is een internationale aanpak wenselijk. De plannen om de effectiviteit van de aanpak op Europees niveau te vergroten met een Europese AML/CFT-toezichthouder kunnen op steun van de AFM rekenen. De AFM zet zich samen met het ministerie van Financiën en DNB in om dit in Europa onder de aandacht te brengen.

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.