handje
Consultatie 14/03/18

IOSCO consulteert aanbevelingen voor beheersing extreme volatiliteit

IOSCO consulteert de markt over de aanbevelingen aan handelsplatformen (trading venues) en toezichthouders over de implementatie van mechanismen om extreme volatiliteit te beheersen. De aanbevelingen zijn gepubliceerd in een consultatierapport.

Naar aanleiding van een aantal recente gebeurtenissen met extreme volatiliteit heeft IOSCO de bestaande mechanismen van trading venues en toezichthouders om extreme volatiliteit te beheersen tegen het licht gehouden. In het consultatierapport beschrijft de mondiale organisatie voor effectentoezichthouders de bestaande maatregelen die trading venues hanteren om de risico’s van extreme volatiliteit te adresseren. Daarnaast doet zij 8 aanbevelingen aan trading venues en toezichthouders gericht op de beperking van extreme volatiliteit en het behoud van een ordelijk functioneren van de markten.

Deze aanbevelingen gaan onder meer over het adequaat calibreren en monitoren van de beheersingsmechanismen en de informatie die toezichthouders nodig hebben om de beheersingsmechanismen in hun jurisdictie te beoordelen. Daarnaast doet IOSCO voorstellen voor de informatie die moet worden gedeeld met marktpartijen en eventueel het publiek wanneer door volatiliteit afremmende maatregelen in werking worden gesteld. De aanbevelingen betreffen ook de communicatie met andere trading venues voor de gevallen dat de financiële instrumenten op meerdere trading venues worden verhandeld. 

Het consultatierapport is onderdeel van het werk van IOSCO dat is gericht op de invloed van technologische ontwikkelingen op markten en hoe toezichthouders en markten op deze veranderingen zouden moeten reageren.

Marktpartijen kunnen tot en met 6 mei 2018 reageren.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.