Go to content
nieuwsbericht-rapport-goud-outline
13/12/18

Toepassing nieuwe verslaggevingsregels op koers

Ondernemingen lichten de overgang naar IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’ en IFRS 15 ‘Omzet uit contracten met klanten’ goed toe. IFRS 16 ‘Leases’ heeft naar verwachting een grotere impact op de meeste ondernemingen. De kwaliteit van niet-financiële informatie kan beter, zodat deze relevanter, meer vergelijkbaar en evenwichtiger wordt. Dit blijkt uit de resultaten van twee deelonderzoeken ‘In Balans 2018’, die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vandaag publiceert.

De International Financial Reporting Standards (IFRS) zijn de verslaggevingsstandaarden die beursgenoteerde ondernemingen verplicht gebruiken bij het opstellen van hun jaarrekening. Door deze standaarden zijn jaarrekeningen onderling beter vergelijkbaar voor beleggers en van hogere constante kwaliteit.

Impact nieuwe IFRSs

De AFM heeft onderzocht hoe de overgang naar de nieuwe IFRSs is toegelicht in de jaarrekeningen van 2017 en de halfjaarrekeningen van 2018. De meeste ondernemingen lichten het effect van IFRS 9 en IFRS 15 goed toe. Deze twee nieuwe standaarden hebben bij weinig ondernemingen een significant effect op de jaarrekening. De AFM verwacht van beursgenoteerde ondernemingen dat zij de grote impact van IFRS 16 kwantitatief toelichten in de jaarrekening over 2018.

Duurzaamheid steeds belangrijker

Aandacht voor duurzaamheid in de financiële sector is één van de speerpunten van de AFM. De beschikbaarheid en kwaliteit van niet-financiële informatie vormt hierin een belangrijk startpunt. Tachtig procent van de 89 beursgenoteerde ondernemingen in ons onderzoek rapporteert in het bestuursverslag 2017 over beleid op de verschillende gebieden van niet-financiële informatie. De vertaling van dit beleid naar risico’s, kpi’s en resultaten vraagt evenwel om verbetering.

Nieuwe regels van kracht

Vanaf het boekjaar 2017 moeten grote Organisaties van Openbaar Belang (OOB’s) (beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen) niet-financiële informatie in hun bestuursverslag rapporteren. Bijvoorbeeld over beleid, diversiteit en risico’s en prestaties op het gebied van milieu, bestrijding van corruptie en omkoping. Daarnaast zijn met ingang van 1 januari 2018 de spelregels veranderd rond de waardering en resultaatbepaling van financiële instrumenten (IFRS 9) en de verantwoording van omzet (IFRS 15). IFRS 16 geldt vanaf 1 januari 2019.

Praktijkvoorbeelden

In voorbereiding op de nieuwe regels heeft de AFM in december 2017 over de resultaten gepubliceerd van twee self assessments die zijn uitgevoerd om hier tijdig aandacht voor te vragen. De AFM wil ondernemingen motiveren om de standaarden goed in te voeren. De twee onderzoeksrapporten laten daarom een aantal goede en slechte praktijkvoorbeelden zien.

Journalisten kunnen contact opnemen met Daniëlle de Jong, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2129 of danielle.de.jong@afm.nl.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.