Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje
Nieuws 23/04/18

Klachtenrapportage MiFID II voortaan via marktmonitor

De MiFID II klachtenrapportage verloopt voortaan via de marktmonitor (bank)beleggingsondernemingen. Dit betekent dat (bank)beleggingsondernemingen vanaf 2018 maar één keer per jaar en via een bestaande uitvraag klachteninformatie hoeven te rapporteren.

Met de inwerkingtreding van MiFID II zijn (bank)beleggingsondernemingen verplicht om informatie over (de behandeling van) klachten aan de AFM te rapporteren. In 2017 heeft de AFM de markt geïnformeerd over de wijze waarop ondernemingen hieraan kunnen voldoen. Met het oog op gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit heeft de AFM nu besloten de rapportage van klachteninformatie als onderdeel aan de marktmonitor (bank)beleggingsondernemingen toe te voegen. U ontvangt dus geen apart verzoek meer en hoeft maar één keer aan de AFM te rapporteren.

Nu ondernemingen via de marktmonitor gaan rapporteren, vervalt de eis om vanaf 2018 het eerder gepubliceerde rapportageformat te gebruiken. Ondernemingen ontvangen naar verwachting in mei of juni 2018 het verzoek om de marktmonitor in te vullen.

Meer informatie

Meer informatie over wanneer u moet rapporteren vindt u bij informatie voor beleggingsondernemingen onder doorlopende verplichtingen en in de veelgestelde vragen.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.