Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

praatballon
Nieuws 28/09/17

Uitzonderingen prospectusplicht door nieuwe prospectusverordening

De nieuwe Prospectusverordening bevat uitzonderingen op de prospectusplicht. Vanaf 20 juli 2017 zijn 2 uitzonderingen al van toepassing.

Op de 30 juni 2017 is de nieuwe Prospectusverordening gepubliceerd. Hierin staan uitzonderingen op de prospectusplicht. Vanaf 21 juli 2019 is deze rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de EU. De huidige Prospectusrichtlijn en Prospectusverordening komen dan te vervallen. Van deze uitzonderingen zijn 2 al vanaf 20 juli 2017 van toepassing.

Uitzonderingen prospectusplicht

Onderstaande 2 uitzonderingen zijn al vanaf 20 juli 2017 rechtstreeks van toepassing:

  1. Er is geen verplichting om een prospectus te publiceren voor het toelaten tot de handel op een gereglementeerde markt van effecten van dezelfde categorie of klasse die reeds toegelaten zijn tot de handel op diezelfde gereglementeerde markt, mits zij bezien over een periode van 12 maanden minder dan 20% vertegenwoordigen van het aantal effecten die reeds zijn toegelaten tot die gereglementeerde markt.

    Vóór 20 juli 2017 was dit slechts mogelijk indien deze effecten minder dan 10% vertegenwoordigden van het aantal effecten die reeds zijn toegelaten tot die gereglementeerde markt.

  2. Er is geen verplichting om een prospectus te publiceren voor het toelaten tot de handel op een gereglementeerde markt van aandelen die voortkomen uit conversie of omruiling van andere effecten of de uitoefening van een recht behorend bij andere effecten, waarvan de aandelen van dezelfde klasse zijn als de aandelen die reeds zijn toegelaten tot de handel op dezelfde gereglementeerde markt, mits zij bezien over een periode van 12 maanden minder dan 20% vertegenwoordigen van het aantal effecten die reeds zijn toegelaten tot die gereglementeerde markt, hoewel van dit maximum van 20% kan worden afgeweken.

    Vóór 20 juli 2017 was er geen maximum voor deze zogeheten conversievrijstelling.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.