handje
Consultatie 18/04/17

Consultatie beleidsregel geschiktheid beleidsbepalers OOB-accountantsorganisaties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodigt marktpartijen uit om te reageren op het concept voor de ‘Beleidsregel geschiktheid Wta’. Deze beleidsregel beschrijft het toetsingskader dat de AFM zal gebruiken bij de geschiktheidstoetsingen van beleidsbepalers van OOB-accountantsorganisaties.

Wetsvoorstel

Personen die het beleid van een OOB-accountantsorganisatie (mede) bepalen moeten betrouwbaar zijn. De minister van Financiën heeft op 14 februari 2017 het Wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt naast het bestaande betrouwbaarheidsvereiste een geschiktheidstoets voor beleidsbepalers van OOB-accountantsorganisaties geïntroduceerd. De concept beleidsregel beschrijft het toetsingskader dat de AFM zal toepassen bij deze geschiktheidstoetsingen.

Drie vragen

De AFM heeft in het licht van de consultatie de volgende vragen over de beleidsregel:

  1. Op welke punten kunt u zich vinden in de beleidsregel? 
  2. Op welke punten kunt u zich niet vinden in de beleidsregel en voorziet u problemen? 
  3. Wat is uw voorstel om verbeteringen in de beleidsregel aan te brengen?

Schriftelijk reageren

U kunt schriftelijk reageren door uiterlijk 13 juni 2017 uw eventuele op- of aanmerkingen bij deze beleidsregel aan ons kenbaar te maken, via wta@afm.nl onder vermelding van ‘Consultatie Beleidsregel geschiktheid Wta’.

Volgende stap

Naar aanleiding van de reacties op deze formele consultatie wordt de beleidsregel waar nodig aangepast en op de website van de AFM gepubliceerd. Daarbij wordt een ‘feedback statement’ gepubliceerd waarin wordt aangegeven wat er met de reacties uit de consultatie is gedaan. De AFM zal de definitieve beleidsregel op haar website publiceren nadat het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen.

Journalisten kunnen contact opnemen met Daniëlle de Jong, woordvoerder AFM, via 06-49978777 of Danielle.de.jong@afm.nl

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.