Terug

Op welk moment moet een instelling een cliƫntenonderzoek uitvoeren?

De identificatie, verificatie en het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende moet plaatsvinden voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan of een incidentele transactie groter dan €15.000 wordt verricht.

Een instelling kan ervoor kan kiezen om de identificatie van de cliënt of UBO gedurende de dienstverlening te voltooien om de normale zakelijke dienstverlening niet onnodig te verstoren. Voorwaarden hiervoor zijn dat dit alleen in situaties mag met een laag risico en dat de identificatie zo snel mogelijk na het eerste contact wordt voltooid.

Een uitzondering op het verplichte cliëntenonderzoek geldt voor cliënten die reeds op grond van de Wid zijn geïdentificeerd of ten aanzien van wie geen verplichting tot identificatie op grond van die wet was vereist. Deze uitzondering geldt slechts voor zover dit onderzoek materieel reeds heeft plaatsgevonden conform de Wid bij dienstverlening.Naar alle veelgestelde vragen