Terug

Welke wijzigingen in de rechten van houders van effecten moeten gepubliceerd worden?

De publicatieplicht geldt onder meer voor wijzigingen in statutaire rechten, wijzigingen in de administratievoorwaarden van converteerbare obligaties en wijzigingen die voortvloeien uit wijzigingen in de leningsvoorwaarden of rentevoeten.

De AFM is van oordeel dat artikel 5:25h Wft alleen publicatie eist, waar er sprake is van wijzigingen in de rechten van houders van effecten of (bij andere effecten dan aandelen of rechten op het verwerven van aandelen) van wijzigingen in de voorwaarden van die effecten die (indirect) van invloed zouden kunnen zijn op die rechten van houders van effecten. De AFM meent daarom dat de publicatieplicht van artikel 5:25h, tweede lid, Wft niet dwingt tot het openbaar maken van alle wijzigingen in eerder openbaar gemaakte informatie.

Zowel wijzigingen met een positieve invloed op de rechten van de houders van effecten als wijzigingen met een negatieve invloed zijn volgens deĀ  AFM relevant voor (toekomstige) houders van die effecten.Naar alle veelgestelde vragen