Terug

Hoe moeten wijzigingen in de rechten van houders van effecten gepubliceerd worden?

De wijzigingen in rechten van houders van effecten moeten onverwijld algemeen verkrijgbaar worden gesteld op de manier die is uiteeengezet in artikel 5:25m Wft.

Artikel 5:25h Wft geeft ook aanwijzingen voor de inhoud van de publicatie over die wijzigingen. Zo blijkt uit artikel 5:25h Wft onder meer dat daarin duidelijk tot uitdrukking moet komen op welk type effecten de wijzigingen in de rechten betrekking hebben. Artikel 5:25h, eerste lid, Wft stelt dat met name informatie algemeen verkrijgbaar wordt gesteld over "wijzigingen in de rechten die aan door haar uitgegeven aandelen van een bepaalde klasse zijn verbonden". Dat kan bijvoorbeeld tot uitdrukking worden gebracht door vermelding van de ISIN-codes.Naar alle veelgestelde vragen