Terug

Wat wordt in artikel 5:25h derde lid Wft met "andere informatie" bedoeld?

De uitgevende instelling moet de markt op een transparante wijze informeren over de karakteristieken van de desbetreffende aanbieding van obligaties. Dit betekent dat zij duidelijke en volledige informatie moet verstrekken die beleggers in staat stelt zich een verantwoord oordeel te vormen.

Daarnaast moet de uitgevende instelling informatie over de bij die obligaties behorende garanties of zekerheden opnemen en zal zij rekening moeten houden met de handvatten zoals neergelegd in artikel 5 van het Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen Wft.Naar alle veelgestelde vragen