Terug

Naar de letter van de wet mogen vanaf 1 januari 2014 geen provisies meer worden ontvangen of betaald door beleggingsondernemingen. Echter, de facturering en incassering van provisies over het vierde kwartaal van 2013 zal vaak plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2014. Mag dit?

De AFM is van mening dat het incasseren van de provisies over 2013 in Q1 van 2014 is toegestaan. Het provisieverbod beoogt provisies vanaf 1 januari 2014 uit te bannen en de incassering van de fee in Q1 van 2014 ziet op dienstverlening van voor 1 januari 2014. Overigens geldt dit alleen voor aanbrengvergoedingen en retourprovisies, want voor distributievergoedingen bestaat een overgangsregime tot 1 januari 2015.Naar alle veelgestelde vragen