Terug

Provisieverbod beleggingsondernemingen - Doel en totstandkoming

Veelgestelde vragen over Provisieverbod beleggingsondernemingen - Doel en totstandkoming

Waarom is het provisieverbod voor beleggingsondernemingen ingevoerd?

Het provisieverbod is ingevoerd om tot meer transparantie en minder perverse prikkels binnen de beleggingsdienstverlening te komen. Het provisieverbod verandert en versimpelt de geldstromen tussen belegger, aanbieder en beleggingsdienstverlener. Hiermee wordt geborgd dat de sector zich bij het verlenen van beleggingsdiensten op een eerlijke, billijke en professionele wijze inzet voor de belegger. Waar in het verleden een prikkel kon bestaan om de belegger te leiden naar de aanbieder die de meeste provisie opbracht, is deze nu weggenomen.

Zo wordt het voor de belegger inzichtelijk wat de kosten van beleggingsdienstverlening zijn. Daarnaast is de beleggingsonderneming met de overstap naar directe beloningen beter in staat de onafhankelijkheid aan de belegger te tonen. Dit maakt het voor de beleggingsonderneming gemakkelijker om de toegevoegde waarde van de beleggingsdienstverlening kenbaar te maken.

Stuur deze vraag door

Wat is aan het provisieverbod voor beleggingsondernemingen voorafgegaan?

De AFM is al langer in gesprek met de markt over provisies. Transparantie en juiste incentivering zijn kernwaarden binnen het thema Vermogensopbouw van de AFM. De gesprekken hebben geresulteerd in een convenant van de AFM en 6 marktpartijen dat op 14 februari 2013 is gepubliceerd. De minister van Financiën heeft op datzelfde moment aangekondigd dat er een wettelijk provisieverbod voor beleggingsondernemingen zou komen. De partijen die het convenant hebben ondertekend zijn ook onderworpen aan het wettelijk verbod.

Stuur deze vraag door

Hoe gaat de AFM met dit dossier verder?

De AFM houdt toezicht op naleving van het provisieverbod voor beleggingsondernemingen.

Stuur deze vraag door