Terug

Mag een beleggingsonderneming die vanuit een andere lidstaat met een Europees paspoort in Nederland (online) beleggingsdiensten verleent daar provisie voor ontvangen?

Ja, deze beleggingsonderneming mag provisie blijven ontvangen. Het uitgangspunt is dat beleggingsondernemingen met een Europees paspoort op het grondgebied van een andere lidstaat vrij is beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten mits de desbetreffende diensten onder de vergunning vallen die verleend is door de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van herkomst en de notificatieprocedure gevolgd is. De lidstaat van ontvangst mag aan dergelijke beleggingsondernemingen geen aanvullende verplichtingen opleggen (‘home country control-beginsel’).Naar alle veelgestelde vragen