Terug

Provisieverbod beleggingsondernemingen - Buitenland

Veelgestelde vragen over Provisieverbod beleggingsondernemingen - Buitenland

Mag een beleggingsonderneming die vanuit een andere lidstaat met een Europees paspoort in Nederland (online) beleggingsdiensten verleent daar provisie voor ontvangen?

Ja, deze beleggingsonderneming mag provisie blijven ontvangen. Het uitgangspunt is dat beleggingsondernemingen met een Europees paspoort op het grondgebied van een andere lidstaat vrij is beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten mits de desbetreffende diensten onder de vergunning vallen die verleend is door de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van herkomst en de notificatieprocedure gevolgd is. De lidstaat van ontvangst mag aan dergelijke beleggingsondernemingen geen aanvullende verplichtingen opleggen (‘home country control-beginsel’).

Stuur deze vraag door

Mag een beleggingsonderneming uit een andere lidstaat met Europees paspoort die een bijkantoor in Nederland heeft provisies ontvangen?

Nee, een beleggingsonderneming die beleggingsdiensten verleent in Nederland via een bijkantoor mag geen provisies meer ontvangen. Deze beleggingsonderneming valt onder Nederlands toezicht en onder Nederlandse regelgeving.

Stuur deze vraag door

Mag een beleggingsonderneming die (op grond van artikel 10 Vrijstellingsregeling Wft (Vr Wft)) is vrijgesteld van de vergunningplicht in Nederland beleggingsdiensten verlenen en daar provisie voor ontvangen?

Nee, op deze beleggingsondernemingen is het provisieverbod van toepassing. Het gaat om beleggingsondernemingen die zijn gevestigd in Australië, de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland die beleggingsdiensten aanbieden in Nederland. Voor deze landen geldt dus een ander regime dan voor Europese landen.

Stuur deze vraag door