Terug

Op welke wijze verhouden de balansregels en de passende provisieregel zich tot elkaar?

De passende provisieregel zegt of de provisie die de bemiddelaar van de aanbieder ontvangt toegestaan is. De balansregels bepalen dat die provisie niet door de bank of verzekeraar in één keer mag worden betaald maar dat u die verspreid over tien jaar ontvangt. Voor 2009 is de maximale verhouding dat u bij het sluiten van een overeenkomst 70% van de provisie ontvangt en de resterende 30% over de eerste tien jaar van de looptijd. Dus eerst moet de passende provisie regel worden toegepast, om te bepalen of de provisie is toegestaan, om vervolgens de balansregel toe te passen, om te bepalen hoe deze provisie mag worden uitbetaald.

Wettelijk kader
Art. 149a en 150 BgfoNaar alle veelgestelde vragen